ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (14 รายการ) วันที่ 31 ส.ค.2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 ณ ห้องประชุม รพ.สต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ประมูลขายทอดตลาดครุภัณ อ่านต่อ