วันที่ 19 พ.ย.62 : สสอ.หนองสองห้อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์บัญชีคงค้าง รพ.สต.ในสังกัด

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สสอ.หนองสองห้อง จัดป อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ปีงบ 2562

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามก อ่านต่อ

ประกาศผลการประเมินปฏิบัติราชการ ขรก.ระดับดีเด่น และดีมาก งวดที่ 1/2562

ประกาศผลการประเมินปฏิบัติราชการ ขรก.ระดับดีเด อ่านต่อ