รพ.หนองสองห้อง และเครือข่ายบริการแพทย์แผนไทยฯ การประกวดคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยฯ ระดับประเทศ ประจำปี 2563

วันที่ 21 มกราคม 2563 : นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ น อ่านต่อ

สสอ.หนองสองห้อง จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 110 วัน 10 ล้านกิโลเมตร

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 พชอ.หนองสอง อ่านต่อ

รายงานและขอเผยแพร่ ผลการจัดซื้อ (ตามแบบสขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

รายงานและขอเผยแพร่ ผลการจัดซื้อ (ตามแบบสขร.1) อ่านต่อ

รายงานและขอเผยแพร่ ผลการจัดซื้อ (ตามแบบสขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2562

รายงานและขอเผยแพร่ ผลการจัดซื้อ (ตามแบบสขร.1) อ่านต่อ

หนังสือเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ไตรมาสที่1/2563

หนังสือเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ไตรมาส อ่านต่อ

หนังสือแจ้งเวียน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง

EB-2(3.5) หนังสือแจ้งเวียน สป.การปฏิบัติงานด้ อ่านต่อ

คำสั่ง กรอบดำเนินงานเพื่อสนับสนุนความโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

EB-2(2) คำสั่งกำหนดมาตรการกรอบดำเนินงานโปร่งใ อ่านต่อ

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา:2562)

EB-1(2) รายงานสรุปผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้า อ่านต่อ