วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 : เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น โดยคลังเลือดกลาง รพศ.ขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอหนองสองห้อง มีผู้บริจาคโลหิตครั้งนี้ 183 คน ปริมาณโลหิต 79,730 ซีซี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563:นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธา อ่านต่อ

นที่ 1 เม.ย.63 :นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นตัวแทนรับมอบ วัสดุ-อุปกรณ์ ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อส่งมอบให้แก่ รพ.สต.และ อสม.ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

วันที่ 1 เม.ย.63 : นายอำเภอหนองสองห้อง สาธารณ อ่านต่อ

วันที่ 31 มี.ค.63:16.00น.:นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจ คัดกรองควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ณ จุดตรวจใต้สะพานลอย ถนนเจนจบทิศ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

วันที่ 31 มี.ค.63:16.00น. นายสมศักดิ์ จังตระก อ่านต่อ

วันที่ 4 มี.ค.63 : นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง นำทีม SRRT CUP หนองสองห้อง ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) “กินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย”

วันที่ 4 มีนาคม 2563 : นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธา อ่านต่อ

วันที่ 6 ก.พ.63:นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง หมู่ที่ 3 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 : นายสมศักดิ์ จังตระ อ่านต่อ

วันที่ 28 มกราคม 2563 อำเภอหนองสองห้อง ร่วมกับทุกภาคส่วน และพชอ.หนองสองห้อง จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 28 มกราคม 2563 : พชอ.หนองสองห้อง ส่วนร อ่านต่อ

รพ.หนองสองห้อง และเครือข่ายบริการแพทย์แผนไทยฯ การประกวดคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยฯ ระดับประเทศ ประจำปี 2563

วันที่ 21 มกราคม 2563 : นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ น อ่านต่อ

สสอ.หนองสองห้อง จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 110 วัน 10 ล้านกิโลเมตร

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 พชอ.หนองสอง อ่านต่อ

รายงานและขอเผยแพร่ ผลการจัดซื้อ (ตามแบบสขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

รายงานและขอเผยแพร่ ผลการจัดซื้อ (ตามแบบสขร.1) อ่านต่อ

รายงานและขอเผยแพร่ ผลการจัดซื้อ (ตามแบบสขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2562

รายงานและขอเผยแพร่ ผลการจัดซื้อ (ตามแบบสขร.1) อ่านต่อ