หนังสือขออนุมัติจัดทำแผนเงินงบประมาณ ปี 2564

หนังสือขออนุมัติจัดทำแผนเงินงบประมาณ ปี 2564

กรณีงบประมาณ จาก สสจ.ขอนแก่น ยังไม่จัดสรร ลง สสอ.

หนังสือขออนุมัติจัดทำแผนเงินงบประมาณ (ครั้งที่ 1 งบยังไม่มา)