วันที่ 5 มี.ค.61 : ผอ.รพสต.ดอนดั่ง ร่วมออกไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 7 บ.หินแร่

นายวิษณุยันต์ ไสยกิจ ผอ.รพสต.ดอนดั่ง ร่วมกับฝ่ายปกครอง ส่วนราชการฯ ออกประชาคม ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 7 บ.หินแร่ ต.ดอนดั่ง