วันที่ 5 มี.ค.61 : ผอ.รพสต.หันโจด ร่วมออกไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 5 บ.ตะคร้อ ต.หันโจด

นายชัยณรงค์ ไทยทอง ผอ.รพสต.หันโจด ร่วมกับฝ่ายปกครอง ส่วนราชการฯ ออกประชาคม ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 5 บ้านตะคร้อ ต.หันโจด