วันที่ 9 มีนาคม 2561 จนท.รพ.สต.ตะกั่วป่า ออกให้บริการที่สุขศาลา บ.ตะกั่วป่า เพื่อจ่ายยาผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

วันที่ 9 มีนาคม 2561   เจ้าหน้าที่ รพสต.ตะกั่วป่า ออกให้บริการที่สุขศาลาบ้านตะกั่วป่า จ่ายยา ตรวจฟัน ผู้ป่วยเบาหวาน 15 คน ความดันโลหิตสูง 12 คน