9 มีนาคม 2561 รพ.สต.คึมชาดออกอนามัยโรงเรียน บริการวัคซีน HPV

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คึมชาด ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงานจาก วสส.ขก ออกให้บริการ อนามัยโรงเรียน ให้บริการฉีควัคซีน HPV.  ได้แก่

????รร.บ้านชาดศรีสมบูรณ์ นร.หญิง ป.5. จำนวน 5 ราย

????รร.หนองแวงตอตั้ง นร.หญิง ป.5 จำนวน 13. ราย

????รร.บ้านปอแดง นร.หญิง ป.5 จำนวน 1 ราย

ผลการสังเกตุอาการหลังฉีด ไม่พบ AEFI.

พร้อมกับการให้สุขศึกษาความรู้กับโรคพร้อมการปฏิบัติตัวหลังฉีควัคซีนค่ะ. ในการออกกิจกรรมได้รับความร่วมมือจาก รร.อย่างดีเยี่ยมค่ะ