วันที่ 13 มี.ค.61 รพ.สต.หนองเม็ก , สคร.7 และ สสจ.ขอนแก่น ได้ออกมาจัดกิจกรรมคัดกรองและให้สุขศึกษาเกี่ยวกับโรคผิวหนังเนื้อชา

13 มีนาคม​ 2561
สคร.7 และ สสจ.ขอนแก่น ได้ออกมาจัดกิจกรรมคัดกรองและให้สุขศึกษาเกี่ยวกับโรคผิวหนังเนื้อชา แก่ อสม.และ ประชาชนตำบลหนองเม็ก เนื่องในสัปดาห์ราชประชาสมาสัย อสม.กลุ่มเป้าหมาย 61 คน  ตรวจคัดกรอง 17 คน สงสัย 1 คน