วันที่ 13 มี.ค.61 ทีม SRRT อำเภอหนองสองห้อง War Room การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 13 มี.ค.61 เวลา 13.30 น. SRRT อำเเภอหนองสองห้อง ประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง,ปศุสัตว์อำเภอหนองสองห้อง,แพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลหนองสองห้อง เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางมาตรการการควบคุม ป้องกันโณคพิษสุนัขบ้าใน คนและสัตว์ สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 11 มี.ค.61 พบสุนัขป่วยตาย บ้านชาดใหญ่ ต.คึมชาด จึงได้ตัดหัวส่งตรวจ ปรากฏผลการชันสูตร พบ หัวสุขมีผลบวก จึงได้มีการ War Room ขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง