วันที่ 14 มี.ค.61 ทีมสหวิชาชีพหมอครอบครัว นำโดย นพ.รพิน ทองคำเปลว ออกเยียมผู้ป่วยติดเตียง ตำบลสำโรง

วันที่ 14 มี.ค.61 ทีมสหวิชาชีพ หมอคอรบอครัว CUP หนองสองห้อง นำโดย นพ.รพิน ทองคำเปลว พยาบาลวิชาชีพ รพช.หนองสองห้อง และ รพ.สต.สำโรง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ตำบลสำโรง