วันที่ 21 มี.ค.61 ทีมสหวิชาชีพ CUP หนองสองห้อง ออกเยี่ยมผู้ป่วย พื้นที่ รพ.สต.บ้านโนนแต้

วันที่ 21 มีนาคม 2561 : ทีมสหวิชาชีพ หมอครอบครัว CUPหนองสองห้อง นำโดย นพ.รพิน ทองคำเปลว พยาบาลวิชาชีพ รพช.หนองสองห้อง และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านโนนแต้ พร้อมสหวิชาชีพ ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ รพ.สต.บ้านโนนแต้ ได้แก่ผู้ป่วย STROKE จำนวน 2 ราย ผู้ป่วย CA LUNG จำนวน 1 ราย ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว การฟื้นฟูสมรรถภาพและให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติด้วยความเป็นกันเอง