วันที่ 29 มี.ค.61 ผอ.รพ.สต.โนนธาตุออกประชาคม “ไทยนิยม เข้มแข็ง” รอบที่ 2

 

 

วันที่ 29 มี.ค.61 ผอ.รพ.สต.โนนธาตุ ออกประชาคม “ไทยนิยม เข้มแข็ง” รอบที่ 2 ได้แก่ ตำบล โนนธาตุ