วันที่ 2-3 เม.ย.61 ทีมงานสาธารณสุขร่วมตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะ การเกณฑ์ทหารกองเกินประจำปี 2561 ณ หอประชุมอำเภอ

วันที่ 2-3 เมษายน 256 ฝ่ายความมั่นคงฯที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสองห้อง และผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด รพช.หนองสองห้อง ตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะ ชายไทยที่ครบเกณฑ์ คัดเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2561 จำนวน 12 ตำบล 137 หมู่บ้าน รวมประมาณ 500 คนเศษ เพื่อค้นหาผู้เสพสารเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา