17 พ.ค.61 นางกมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย รอง นพ.สสจ.พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ต.ดงเค็ง เตรียมงานประเมิน หมอไทยดีเด่นปี 2561 พ่อขาว เฉียบแหลม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 : นางกมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นำทีมคณะเจ้า สสจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ ตำบลดงเค็ง เพื่อเสริมพลัง ให้กำลังใจและคำแนะนำ ทีมงานในการเตรียมรับการประเมิน “หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561

พ่อขาว  เฉียบแหลม โดยมี นพ.เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผอ.โรงพยาบาลหนองสองห้อง และ   นายอาคม  ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง นางสุวลี  พฤกษาหอม ผอ.รพสต.ดงเค็ง พร้อมทั้งทีมงาน รพ.สต.และเครือข่ายฯ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมปรึกษาหารือ มอบหมายหน้าที่ในการเตรียมรับการประเมิน ในวันอาทิตย์ 20 พฤษภาคม 2561