การประกาศเผยแพร่ประกาศผู้ชนะและสรุปจัดซื้อจ้างประจำเดือน

EB-4 (2) การประกาศเผยแพร่ประกาศผู้ชนะและสรุปจัดซื้อจ้างประจำเดือน