รายงานระบบการป้องกันและตรวจสอบเพื่อการละเว้นปฏิบัติหน้าที่

EB-3 (ขั้นตอนการดำเนินงาน-รายงานผลการป้องกันและตรวจสอบ)