วันที่ 14 มิถุนายน 2561 : รพ.สต.คึมชาด ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนรู้ จัดนิทรรศการ ในการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ “สุข 5 มิติ”ณ ศูนบ์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 : รพ.สต.คึมชาด สสอ.หนองสองห้อง รพ.หนองสองห้อง และเครือข่ายสุขภาพตำบล  คึมชาด ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนรู้ จัดนิทรรศการ ในการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ “สุข 5 มิติ” ตำบลคึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ในเวทีสัมมนาวิชาการงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7 “ร้อยแกนสารสินธุ์ ถิ่นคนจิตใจดี ชีวิมีสุข” ณ ศูนบ์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) โดยมี น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธี