14 มิถุนายน 2561 คณะ จนท.รพ.สต.โนนธาตุ ออกปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โนนธาตุ ออกปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านสำราญ เพื่อตรวจสุขภาพ ตรวจความเข้มข้นเลือด และให้สุขศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพ