วันที่ 26 ต.ค.61: สสอ.หนองสองห้อง ร่วมกับ รพ.สต. จัด KICK OFF กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายรูปแบบ แอโรบิค ณ สวนสาธารณะหนองหูลิง

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ร่วมกับโรงพยาบาลหนองสองห้อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม., จิตอาสา, ปชช.ทุกตำบล ร่วมจัดกิจกรรม 1. เดินรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรค กำจัดภัยโรคไข้เลือดออก สร้างชุมชนปลอดขยะ 2. กิจกรรม KICK OFF การสร้างสุขภาพรูปแบบการออกกำลังกายโรแอโรบิค
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ 700 คน สถานที่ ณ สวนสาธารณะหนองหูลิง ต.หนองสองห้อง
ตามโครงการพัฒนาสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัย ไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี 2561  โดยมี นพ.เกษม ภัทรฤทธิกุล ผอ.รพ.หนองสองห้อง เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการ และ นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ผู้กล่าวรายงาน