วันที่ 14 ธ.ค.61 : เครือข่ายบริการสุขภาพหนองสองห้อง จัดกิจกรรมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 : อำเภอหนองสองห้อง นำโดย นายชุมพิชญ์  เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ส่วนราชการ เครือข่ายบริการสุขภาพหนองสองห้อง และจิตอาสา จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ต.โนนธาตุ ให้บริการ ด้านตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรมขูดหินปูน ถอนฟัน บริการตรวจตา ปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิต แนะนำและฝึกอาชีพ และ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน  ติดเตียง และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ 52  คน และผู้รับบริการและร่วมกิจกรรม 258 คน