วันที่ 3 มกราคม 2562 : ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสเพติดอำเภอหนองสองห้อง ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพ และ สภ.หนองสองห้อง ตรวจหาสารเสพติดผู้นำชุม วันประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

วันที่ 3 มกราคม 2562 : ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสเพติดอำเภอหนองสองห้อง นำโดยนายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองสองห้อง โดยนายอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง นางประนอม เปรมศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด รพช.หนองสองห้อง และ สภ.หนองสองห้อง ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ผู้ช่วยฯ สารวัตร วันประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง