งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562 (วันที่ 28-01-62)

“บุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562” วันที่ 27-28-29 มกราคม 2562 ณ สนามที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง วันที่ 28-01-62 >>โดย สสอ.หนองสองห้อง ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพ,พชอ. จัดประกวด “ผู้สูงอายุ สุขภาพดี”  สร้างรอยยิ้ม หัวเราะ แก่ผู้สูงอายุ ผู้มาร่วมงานเกือบร้อยชีวิต