สสอ.หนองสองห้อง จัดแข่งขันเต้นแอโรบิค งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562

“บุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562” วันที่สอง 28-01-62 โดย สสอ.หนองสองห้อง ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ พชอ. จัดประกวด  “แข่งขันการออกกำลังกายรูปแบบแอโรบิค ” ต่อเนื่องกระแสการออกกำลังกาย