วันที่ 20 มี.ค.62 ทีมพี่เลี้ยง สหวิชาชีพ CUP หนองสองห้อง ออกเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาวและประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1/2562

วันที่ 20 มีนาคม 2562  : นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง นำทีมพี่เลี้ยงสหวิชาชีพ CUP หนองสองห้อง ประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เป็นต้น ออกเยี่ยมเสริมพลังและติดตามประเมินผลรับรอง รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดีเพื่อให้คำแนะนำ พัฒนาสู่มาตรฐานและบริการที่มีประสิทธิภาพ พร้อมติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2562 รพ.สต.ตะกั่วป่า และ รพ.สต.หันโจด