วันที่ 25 มีนาคม 2562 : ทีมพี่เลี้ยงสหวิชาชีพ CUP หนองสองห้อง นำโดย พญ. ศศิวิมล พงษ์สุพจน์ และนายบุญเลิศ นิลละออง ผช.สสอ.หนองสองห้อง ประชุมทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี เพื่อสรุปผลการออกเยี่ยมเสริมพลัง และประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว ทั้ง 13 แห่ง

วันที่ 25  มีนาคม 2562 : ทีมพี่เลี้ยงสหวิชาชีพ CUP หนองสองห้อง นำโดย พญ. ศศิวิมล  พงษ์สุพจน์ และนายบุญเลิศ  นิลละออง ผช.สสอ.หนองสองห้อง ประชุมทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี  เพื่อสรุปผลการออกเยี่ยมเสริมพลัง และประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว ทั้ง 13 แห่ง ณ ห้องประชุม รพช.หนองสองห้อง