คำสั่ง กรอบดำเนินงานเพื่อสนับสนุนความโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

EB-2(2) คำสั่งกำหนดมาตรการกรอบดำเนินงานโปร่งใสจัดEB-2(2) คำสั่งกำหนดมาตรการกรอบดำเนินงานโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อจัดจ้าง