รายงานและขอเผยแพร่ ผลการจัดซื้อ (ตามแบบสขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

รายงานและขอเผยแพร่ ผลการจัดซื้อ (ตามแบบสขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

EB-2(3.6) รายงานเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และ สขร.1 พ.ย.62