วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 : 14.00 น. นายอาคม  ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง พร้อมส่วนราชการออกให้คำแนะนำร้านค้าตามมาตรการควบคุม Covid-19

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 : 14.00 น. นายอาคม  ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง นายบุญเลิศ นิลละออง ผช.สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง, นายอารีย์ เชื้อสาวะถี นวก.สาธารณสุขชำนาญการ , พ.ต.อ.บรเมศร์ สายคำทอน ผกก.สภ.หนองสองห้อง, พ.อ.จ.จักรกรี วิชาชาติ ปลัดอำเภอ ออกให้คำแนะนำห้างร้านโลตัสหนองสองห้อง ร้านชาบูพันล้าน และ 7-ELEVEN แก่ผู้ประกอบการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้แก่ การเช็คอิน (www.ไทยชนะ.com)การจัดบริการเว้นระยะห่าง การจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ การทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ ที่นั่งผู้รับบริการ จุดบริการชำระเงิน และการจัดการขยะเป็นต้น