วันที่ 31 มี.ค.63:16.00น.:นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจ คัดกรองควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ณ จุดตรวจใต้สะพานลอย ถนนเจนจบทิศ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

วันที่ 31 มี.ค.63:16.00น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยม เสริมพลัง สร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ณ จุดตรวจคัดกรองควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ณ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายอำเภอหนองสองห้อง สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ผอ.รพ.หนองสองห้อง ผกก.สภ.หนองสองห้อง และ หน.ส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบวัสดุจำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พบปะพูดคุย อย่างเป็นกันเอง ให้กำลังใจ และขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีจิตอาสา เสียสละ ร่วมกันนำพาประเทศชาติผ่านวิกฤตโรคไวรัส Covid-19 นี้ไปอย่างปลอดภัย