ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (14 รายการ) วันที่ 31 ส.ค.2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 ณ ห้องประชุม รพ.สต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (14 รายการ) ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม (รพ.สต.หนองไผ่ล้อม )

ในวันที่ 31 ส.ค.2563 เวลา 09.30-10.30 น. ลงทะเบียนผู้ประมูล

วันที่ 31 ส.ค.2563 เวลา 10.30 น. เริ่มการประมูล

ผู้ประสงค์ประมูล สามารสอบถามรายละเอียดได้ที่่ เบอร์โทร 081-3808001 คุณประทีป เพ็ชรตะกั่ว web site :  https://www.nongsonghongmoph.com/

หมายเหตุ : รถยนต์ toyota hiluk vigo 4 ประตู ดูสภาพรถได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง

ประกาศประมูลขายทอดตลาด
ภาพถ่ายประกอบครุภัณฑ์ขายทอดตลาด