วันที่ 15 ม.ค.2564 : สาธารณสุขอำเภอ ร่วมกับส่วนราชการออกรณรงค์ ปชส.การใช้ App “หมอชนะ” และ Scan QR Code รายงานตัวเมื่อเข้ามาพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 15 มกราคม 2564 : เวลา 10.30 น.-12.30 น.

** พ.จ.อ.วรวิช  หมู่สูงเนิน ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอหนองสองห้อง พร้อม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

** พ.ต.อ.ธีร์ธัชช์  พงษ์สุวรรณ  ผกก.สภ.หนองสองห้อง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ 10 นาย

** น.พ.สุมาลี  วนาทรัพย์ดำรง  ผอ.รพ.หนองสองห้อง เจ้าหน้าที รพ.หนองสองห้อง

** นายสุชาติ  ผาบสิมมา สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง พร้อมทีม SRRTและ จนท.สาธารณสุข

ร่วมกิจกรรม รณรงรงค์ ประชาสัมพันธ์ การใช้ Application “หมอชนะ” , Scan QR Code รายงานตัวเมื่อเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019( Covid-19) โดยยึดมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด โดยผู้ประกอบการ ร้านค้า ส่วนราชการ ธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ ปั้มน้ำมัน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง“เพื่อคนไทยห่างไกลโรค Covid-19” ขอขอบคุณภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง