เชิญชวนร่วม “ก้าวท้าใจ Season3 พิชิต 100 วัน 100 กม.”โครงการ อสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง นายอำเภอชวนออกกำลังกาย” : วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 06.00 น. ณ สวนสาธารณะหนองหูลิง เทศบาลตำบลหนองสองห้อง