ทีม SRRT CUP หนองสองห้อง และ อสม.ม.16 ต.หนองสองห้อง ออกปฏิบัติงานตามหนังสือขอความร่วมมือจากสัสดีอำเภอหนองสองห้อง เพื่อตรวจ ATK ทหารกองเกินที่จะถูกเรียกเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2/2564 รอบที่ 1

ทีม SRRT CUP หนองสองห้อง และ อสม.ม.16 ต.หนองสองห้อง  ออกปฏิบัติงานตามหนังสือ  ขอความร่วมมือจากสัสดีอำเภอหนองสองห้อง เพื่อตรวจ ATK ทหารกองเกินที่จะถูกเรียกเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2/2564 รอบที่ 1 จำนวน 36 คน ณ หอประชุมโรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ ต.หนองสองห้อง  ผลการตรวจ เป็นลบทั้งหมด