วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 : ดีเดย์ 11-11 วันที่ 11 เดือน 11 เครือข่ายบริการสุขภาพ CUP หนองสองห้อง โดยการอำนวยการ พญ.สุมาลี วนาทรัพย์ดำรง ผอ.รพ.หนองสองห้อง นายสุขาติ ผาบสิมมา สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง จัดให้มีหน่วยบริการฉีดวัคซีน Covid-19เชิงรุก รพ.สต.โนนแต้, รพ.สต.ดงเค็ง, วัดรัตนนิมิตร และวัดนิเวศวิทยาราม ต.หนองสองห้อง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 : ดีเดย์ 11-11 วันที่ 11 เดือน 11 เครือข่ายบริการสุขภาพ CUP หนองสองห้อง โดยการอำนวยการ พญ.สุมาลี วนาทรัพย์ดำรง ผอ.รพ.หนองสองห้อง นายสุขาติ ผาบสิมมา สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง จัดให้มีหน่วยบริการฉีดวัคซีน Covid-19เชิงรุก รพ.สต.โนนแต้, รพ.สต.ดงเค็ง, วัดรัตนนิมิต และวัดนิเวศวิทยาราม ต.หนองสองห้อง

รวมทั้งสิ้น  738 คน  มีรายละเอียดดังนี้

เข็ม 1 Sinovac  162 คน เข็ม 2 Sinovac  4 คน

เข็ม 1 AstraZeneca 250  เข็ม 2 1 AstraZeneca   322 คน

 AEFI หลัง 30 นาที  ความดันโลหิตสูง  3 ราย