วันที่ 24 กันยายน 2564 : รพ.สต.ในเครือข่าย ให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19แก่ประชาชนเนื่องใน “วันมหิดล”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย

วันที่ 24 กันยายน 2564 : รพ.สต.ในเครือข่าย ให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19แก่ประชาชนเนื่องใน “วันมหิดล”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย