วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 : โดยการนำแพทย์หญิงสุมาลี วนาทรัพย์ดำรง ผอ.รพ.หนองสองห้อง พร้อมด้วย นายบุญเลิศ นิลละออง ผช.สสอ.หนองสองห้อง ออกตรวจประเมินตามมาตการความปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID-Free-Setting ร้านอาหาร 3 แห่ง, ห้างสรรพสินค้า 1 แห่ง, โรงแรม 1 แห่ง, ร้านเสริมสวย 6 แห่ง, ตลาดสด 1 แห่ง,โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบร้านค้าต่างๆ เป็นอย่างดียิ่ง และพร้อมพัฒนาปรับปรุงส่วนขาดให้ได้ตามเกณฑ์ฯ Environment Personnel Customer เพื่อควบคุม ป้องการการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 : โดยการนำแพทย์หญิงสุมาลี วนาทรัพย์ดำรง ผอ.รพ.หนองสองห้อง พร้อมด้วย นายบุญเลิศ นิลละออง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง น.ส.พิลาศลักษณ์       ส่งสุขเลิศสันติ ปลัดอำเภอหนองสองห้อง, กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองสองห้อง, จนท.ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสองห้อง ออกตรวจประเมินตามมาตการความปลอดภัยสำหรับองค์กร  COVID-Free-Setting ร้านอาหาร 3 แห่ง, ห้างสรรพสินค้า 1 แห่ง, โรงแรม 1 แห่ง, ร้านเสริมสวย 6 แห่ง, ตลาดสด 1 แห่ง,โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบร้านค้าต่างๆ เป็นอย่างดียิ่ง และพร้อมพัฒนาปรับปรุงส่วนขาดให้ได้ตามเกณฑ์ฯ Environment Personnel Customer เพื่อควบคุม ป้องการการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19