วันที่ 29 ตุลาคม 2564 : สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง เยี่ยมเสริมพลังหน่วยฉีดวัคซีนเชิงรุก 3 แห่ง

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 : นายสุชาติ ผาบสิมมา สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้

นายบุญเลิศ นิลละออง ผช.สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง เยี่ยมเสริมพลัง ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองสองห้อง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล หน่วยบริการฉีดวัคซีน Covid-19 เชิงรุก ณ วัดนิเวศน์วราราม ต.หนองสองห้อง, โรงเรียนจตุคามวิทยา ต.ตะกั่วป่า, รพ.สต.หนองเม็ก              ต.หนองเม็ก โดยให้บริการฉีดวัคซีน รวมทั้งสิ้น  1,815 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. Sinovac เข็ม 1 จำนวน 205 ราย  เข็ม 2 จำนวน 30 ราย
  2. Astra Zeneca เข็ม 1 จำนวน 2 ราย เข็ม 2 จำนวน 1,578 ราย

 AEFI หลัง 30 นาที จำนวน 4 ราย ได้แก่ ปวด บวม แดงร้อน บริเวณฉีด 1 ราย, ความดันโลหิตสูง  1 ราย