วันที่ 30 ธันวาคม 2564 : สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจเยี่ยมเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานด่านชุมชน ณ จุดบริการ อบต.ตะกั่วป่า

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายสุชาติ ผาบสิมมา สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วย นายอารีย์ เชื้อสาวะถี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางกุลวดี  สร้างนานอก ผอ.รพสต.ตะกั่วป่า

ออกตรวจเยี่ยมเสริมพลังด่านชุมชุม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้คำแนะนำการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด19 การป้องกันอุบัติเหตุทางการจราจร การเมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ

พบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ในเวรเหตุการณ์ทั่วไปปกติ ไม่มีอุบัติเหตุทางการจราจร