วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้องร่วมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง นำโดยท่านสา อ่านต่อ