วันที่ 3 มกราคม 2562 : ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสเพติดอำเภอหนองสองห้อง ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพ และ สภ.หนองสองห้อง ตรวจหาสารเสพติดผู้นำชุม วันประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

วันที่ 3 มกราคม 2562 : ศูนย์อำนวยการป้องกันแล อ่านต่อ

วันที่ 11 – 16 เมษายน 2561 รพ.สต.ดอนดู่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.ดอนดู่, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลดอนดู่, ทหารชุดรักษาความสงบเขตอำเภอหนองสองห้อง และเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองสองห้อง ร่วมออกคัดกรองสารเสพติดประชาชนทั่วไป ณ ด่านชุนชนบ้านโนนสะอาดและบ้านดอนดู่

วันที่ 11 – 16 เมษายน 2561 รพ.สต.ดอนดู่ อ่านต่อ

วันที่ 2-3 เม.ย.61 ทีมงานสาธารณสุขร่วมตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะ การเกณฑ์ทหารกองเกินประจำปี 2561 ณ หอประชุมอำเภอ

วันที่ 2-3 เมษายน 256 ฝ่ายความมั่นคงฯที่ว่ากา อ่านต่อ