วันที่ 22 มี.ค.61 รพ.สต.ดอนดั่ง , สคร.7 และ สสจ.ขอนแก่น ได้ออกมาจัดกิจกรรมคัดกรองและให้สุขศึกษาเกี่ยวกับโรคผิวหนังเนื้อชา

สคร.7 และ สสจ.ขอนแก่น ได้ออกมาจัดกิจกรรมคัดกร อ่านต่อ

วันที่ 20 มี.ค.61 : 13.30-16.30 น. War room โรคพิษสุนัขบ้า ณ ทีว่าการอำเภอหนองสองห้อง

วันที่ 20 มี.ค.61 นำโดย นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ น อ่านต่อ

วันที่ 15 มี.ค.61 คณะเจ้าหน้าที่ สสจ.ขก และ สคร.ลงพื้นที่กรณีพบ หัวสุนัขบวก บ้านชาดใหญ่ ต.คึมชาด

วันที่ 15 มี.ค.2561 คณะเจ้าหน้าที่ สสจ.ขอนแก่ อ่านต่อ

วันที่ 13-14 มี.ค.61 CUP หนองสองห้อง จัดทำโครงการถอดบทเรียนการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยชุมชนมีส่วนร่วมที่ประสบความสำเร็จ ณ ตำบลหันโจด

วันที่ 13 มี.ค.61 CUP หนองสองห้อง จัดประชุมเช อ่านต่อ

วันที่ 13 มี.ค.61 ทีม SRRT อำเภอหนองสองห้อง War Room การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 13 มี.ค.61 เวลา 13.30 น. SRRT อำเเภอหน อ่านต่อ

วันที่ 11 มี.ค.61 พบสุนัขป่วยตาย มีอาการซึม คลุ้มคลั่งมาก่อนตาย 2 วัน

วันที่ 11 มี.ค.2561 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คึมชาด อ่านต่อ

วันที่ 13 มี.ค.61 รพ.สต.หนองเม็ก , สคร.7 และ สสจ.ขอนแก่น ได้ออกมาจัดกิจกรรมคัดกรองและให้สุขศึกษาเกี่ยวกับโรคผิวหนังเนื้อชา

13 มีนาคม​ 2561 สคร.7 และ สสจ.ขอนแก่น ได้ออกม อ่านต่อ

12 มีนาคม 2561 กองทุนฯ หันโจด ออกตรวจประเมิน ค่า HI และ FI ครั้งที่ 2

วันนี้ 12 มี.ค. 61 อสม. หันโจดทุกคน คณะกรรมกา อ่านต่อ

9 มีนาคม 2561 กองทุนฯ หันโจด ออกตรวจประเมิน ค่า HI และ FI ครั้งที่ 1

วันที่ 9 มีนาคม 2561 คณะกรรมการกองทุนหลักประก อ่านต่อ