วันที่ 25-27 เม.ย.61 สสอ.หนองสองห้อง จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะ อสม.หลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย และ Smart อสม.

วันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชยานันโท อ่านต่อ

วันที่ 26 เม.ย.61 สสอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพัฒนา ITA จนท.รพ.สต.และ สสอ.

วันที่ 26 เมษายน 2561 สสอ.หนองสองห้อง จัดประช อ่านต่อ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น

ด้วยจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในกา อ่านต่อ

วันที่ 4 เม.ย.61 ทีม สสอ.ออกนิเทศงาน รพ.สต.โนนธาตุ>>ดอนดู่>>ดอนดั่ง

วันที่ 4 เมษายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสา อ่านต่อ

วันที่ 22 มี.ค.61 รพ.สต.ดอนดั่ง , สคร.7 และ สสจ.ขอนแก่น ได้ออกมาจัดกิจกรรมคัดกรองและให้สุขศึกษาเกี่ยวกับโรคผิวหนังเนื้อชา

สคร.7 และ สสจ.ขอนแก่น ได้ออกมาจัดกิจกรรมคัดกร อ่านต่อ

วันที่ 20 มี.ค.61 รพ.สต.ดอนดั่ง ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

วันที่ 20 มีนาคม 2561 รพ.สต.ดอนดั่ง ร่วมกับ อ อ่านต่อ