วันที่ 11 – 16 เมษายน 2561 รพ.สต.ดอนดู่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.ดอนดู่, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลดอนดู่, ทหารชุดรักษาความสงบเขตอำเภอหนองสองห้อง และเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองสองห้อง ร่วมออกคัดกรองสารเสพติดประชาชนทั่วไป ณ ด่านชุนชนบ้านโนนสะอาดและบ้านดอนดู่

วันที่ 11 – 16 เมษายน 2561 รพ.สต.ดอนดู่ อ่านต่อ

วันที่ 25-27 เม.ย.61 สสอ.หนองสองห้อง จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะ อสม.หลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย และ Smart อสม.

วันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชยานันโท อ่านต่อ

วันที่ 26 เม.ย.61 สสอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพัฒนา ITA จนท.รพ.สต.และ สสอ.

วันที่ 26 เมษายน 2561 สสอ.หนองสองห้อง จัดประช อ่านต่อ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น

ด้วยจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในกา อ่านต่อ

วันที่ 4 เม.ย.61 ทีม สสอ.ออกนิเทศงาน รพ.สต.โนนธาตุ>>ดอนดู่>>ดอนดั่ง

วันที่ 4 เมษายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสา อ่านต่อ

30 มี.ค.61 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำใน ร.ร.พระราชดำริ ต.ดอนดู่

วันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยศูนย์อนามัยที่ 7 ขอน อ่านต่อ

วันที่ 8 มี.ค.61 รพ.สต.ดอนดู่ พร้อมด้วย นักศึกษาฝึกงาน วสส.ขอนแก่น หลักสูตรทันตะฯ และ สช.ออกปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน

วันที่ 8 มีนาคม 2561 : คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ด อ่านต่อ