วันที่ 25-27 เม.ย.61 สสอ.หนองสองห้อง จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะ อสม.หลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย และ Smart อสม.

วันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชยานันโท อ่านต่อ

วันที่ 26 เม.ย.61 สสอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพัฒนา ITA จนท.รพ.สต.และ สสอ.

วันที่ 26 เมษายน 2561 สสอ.หนองสองห้อง จัดประช อ่านต่อ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น

ด้วยจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในกา อ่านต่อ

วันที่ 5 เม.ย.61 ทีม สสอ.ออกนิเทศงาน รพ.สต.วังหิน>>สำโรง

วันที่ 5 เมษายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสา อ่านต่อ

28 มี.ค.61 ผอ.รพ.สต.ออกประชาคม “ไทยนิยม เข้มแข็ง ” รอบที่ 2

วันที่ 28 มี.ค.61 ผอ.รพสต. ออกประชาคม “ อ่านต่อ