วันที่ 25-27 เม.ย.61 สสอ.หนองสองห้อง จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะ อสม.หลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย และ Smart อสม.

วันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชยานันโท อ่านต่อ

วันที่ 26 เม.ย.61 สสอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพัฒนา ITA จนท.รพ.สต.และ สสอ.

วันที่ 26 เมษายน 2561 สสอ.หนองสองห้อง จัดประช อ่านต่อ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น

ด้วยจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในกา อ่านต่อ

วันที่ 5 เม.ย.61 ทีม สสอ.ออกนิเทศงาน รพ.สต.วังหิน>>สำโรง

วันที่ 5 เมษายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสา อ่านต่อ

วันที่ 14 มี.ค.61 ทีมสหวิชาชีพหมอครอบครัว นำโดย นพ.รพิน ทองคำเปลว ออกเยียมผู้ป่วยติดเตียง ตำบลสำโรง

วันที่ 14 มี.ค.61 ทีมสหวิชาชีพ หมอคอรบอครัว C อ่านต่อ

วันที่ 7 มี.ค.61 ผอ.รพสต.สำโรง ร่วมออกประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ม.8 ต.สำโรง

วันที่ 7 มี.ค.61 นายอนุรักษ์ ใจยินดี ผอ.รพสต. อ่านต่อ