Link แสดงหลักฐานจาก Website หน่วยงาน (EB-3)

Link แสดงหลักฐานจาก Website หน่วยงาน (EB-3)  ได้แก่

EB-3(1) หนังสือรายงานผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่

EB-3(2) รง.วิเคราะห์ผลจัดซื้อจ้างปีงบ 2563

EB-3(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล