ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ดีมาก รอบการประเมิน 1-2563

ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ดี อ่านต่อ

ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ดีมาก รอบการประเมินที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2562-วันที่ 30 กันยายน 2562

EB-14 (1) ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชกา อ่านต่อ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 : 14.00 น. นายอาคม  ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง พร้อมส่วนราชการออกให้คำแนะนำร้านค้าตามมาตรการควบคุม Covid-19

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 : 14.00 น. นายอ อ่านต่อ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 : เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น โดยคลังเลือดกลาง รพศ.ขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอหนองสองห้อง มีผู้บริจาคโลหิตครั้งนี้ 183 คน ปริมาณโลหิต 79,730 ซีซี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563:นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธา อ่านต่อ

นที่ 1 เม.ย.63 :นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นตัวแทนรับมอบ วัสดุ-อุปกรณ์ ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อส่งมอบให้แก่ รพ.สต.และ อสม.ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

วันที่ 1 เม.ย.63 : นายอำเภอหนองสองห้อง สาธารณ อ่านต่อ

วันที่ 31 มี.ค.63:16.00น.:นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจ คัดกรองควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ณ จุดตรวจใต้สะพานลอย ถนนเจนจบทิศ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

วันที่ 31 มี.ค.63:16.00น. นายสมศักดิ์ จังตระก อ่านต่อ

วันที่ 4 มี.ค.63 : นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง นำทีม SRRT CUP หนองสองห้อง ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) “กินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย”

วันที่ 4 มีนาคม 2563 : นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธา อ่านต่อ

วันที่ 6 ก.พ.63:นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง หมู่ที่ 3 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 : นายสมศักดิ์ จังตระ อ่านต่อ

วันที่ 28 มกราคม 2563 อำเภอหนองสองห้อง ร่วมกับทุกภาคส่วน และพชอ.หนองสองห้อง จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 28 มกราคม 2563 : พชอ.หนองสองห้อง ส่วนร อ่านต่อ