รายงานและขอเผยแพร่ ผลการจัดซื้อ (ตามแบบสขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

รายงานและขอเผยแพร่ ผลการจัดซื้อ (ตามแบบสขร.1) อ่านต่อ

รายงานและขอเผยแพร่ ผลการจัดซื้อ (ตามแบบสขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2562

รายงานและขอเผยแพร่ ผลการจัดซื้อ (ตามแบบสขร.1) อ่านต่อ

หนังสือเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ไตรมาสที่1/2563

หนังสือเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ไตรมาส อ่านต่อ

หนังสือแจ้งเวียน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง

EB-2(3.5) หนังสือแจ้งเวียน สป.การปฏิบัติงานด้ อ่านต่อ

คำสั่ง กรอบดำเนินงานเพื่อสนับสนุนความโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

EB-2(2) คำสั่งกำหนดมาตรการกรอบดำเนินงานโปร่งใ อ่านต่อ

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา:2562)

EB-1(2) รายงานสรุปผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้า อ่านต่อ

วันที่ 19 พ.ย.62 : สสอ.หนองสองห้อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์บัญชีคงค้าง รพ.สต.ในสังกัด

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สสอ.หนองสองห้อง จัดป อ่านต่อ