ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (ยานพาหนะ 1 รายการ) วันที่ 28 ก.ย.2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 ณ ห้องประชุม รพ.สต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ประมูลขายทอดตลาดครุภัณ อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (14 รายการ) วันที่ 31 ส.ค.2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 ณ ห้องประชุม รพ.สต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ประมูลขายทอดตลาดครุภัณ อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด สสอ.หนองสองห้อง (รถยนต์) วันที่ 16 ก.ค.2563 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องประชุม สสอ.หนองสองห้อง

ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ประมูลขายทอดตลาดครุภัณ อ่านต่อ

วันที่ 1 มิ.ย.63 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ประธานการประชุม หน.ส่วนราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน โดยทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง นำเสนอสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 และ มาตรการหลัก รอง ในการป้องกันแพร่เชื้อฯ ช่วงผ่อนปรนระยะที่ 3 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.63 เป็นต้นไป

วันที่ 1 มิ.ย.63 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอ อ่านต่อ

ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ดีมาก รอบการประเมิน 1-2563

ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ดี อ่านต่อ

ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ดีมาก รอบการประเมินที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2562-วันที่ 30 กันยายน 2562

EB-14 (1) ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชกา อ่านต่อ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 : 14.00 น. นายอาคม  ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง พร้อมส่วนราชการออกให้คำแนะนำร้านค้าตามมาตรการควบคุม Covid-19

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 : 14.00 น. นายอ อ่านต่อ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 : เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น โดยคลังเลือดกลาง รพศ.ขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอหนองสองห้อง มีผู้บริจาคโลหิตครั้งนี้ 183 คน ปริมาณโลหิต 79,730 ซีซี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563:นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธา อ่านต่อ

นที่ 1 เม.ย.63 :นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นตัวแทนรับมอบ วัสดุ-อุปกรณ์ ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อส่งมอบให้แก่ รพ.สต.และ อสม.ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

วันที่ 1 เม.ย.63 : นายอำเภอหนองสองห้อง สาธารณ อ่านต่อ

วันที่ 31 มี.ค.63:16.00น.:นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจ คัดกรองควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ณ จุดตรวจใต้สะพานลอย ถนนเจนจบทิศ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

วันที่ 31 มี.ค.63:16.00น. นายสมศักดิ์ จังตระก อ่านต่อ