รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ปีงบ 2562

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามก อ่านต่อ

ประกาศผลการประเมินปฏิบัติราชการ ขรก.ระดับดีเด่น และดีมาก งวดที่ 1/2562

ประกาศผลการประเมินปฏิบัติราชการ ขรก.ระดับดีเด อ่านต่อ

วันที่ 3 พ.ค.62 : สสอ.หนองสองห้อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ITA ปีงบประมาณ 2562

งานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ไ อ่านต่อ