วันที่ 24 กันยายน 2564 : รพ.สต.ในเครือข่าย ให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19แก่ประชาชนเนื่องใน “วันมหิดล”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย

วันที่ 24 กันยายน 2564 : รพ.สต.ในเครือข่าย ให อ่านต่อ

เชิญชวนร่วม “ก้าวท้าใจ Season3 พิชิต 100 วัน 100 กม.”โครงการ อสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง นายอำเภอชวนออกกำลังกาย” : วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 06.00 น. ณ สวนสาธารณะหนองหูลิง เทศบาลตำบลหนองสองห้อง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองสองห้อง : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม To Be Number One อำเภอหนองสองห้อง ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยา อ่านต่อ

วันที่ 15 ม.ค.2564 : สาธารณสุขอำเภอ ร่วมกับส่วนราชการออกรณรงค์ ปชส.การใช้ App “หมอชนะ” และ Scan QR Code รายงานตัวเมื่อเข้ามาพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 15 มกราคม 2564 : เวลา 10.30 น.-12.30 น อ่านต่อ

เอกสารรูปเล่ม ประกวด อสม.ดีเด่นระดับเขต และภาค : สาขาสุขภาพจิตชุมชน อสม.กาญจนา แก้วจำปา วันที่ 11 ม.ค.64 ณ สสม.ขก

เอกสารรูปเล่ม ประกวด อสม.ดีเด่นระดับเขต และภา อ่านต่อ

นำเสนอผลงาน ประกวด อสม.ดีเด่น ระดับเขตและภาคฯ : สาขาสุขภาพจิตชุมชน อสม.กาญจนา แก้วจำปา วันที่ 11 ม.ค.64 ณ สสม.ขก

นำเสนอผลงาน ประกวด อสม.ดีเด่น ระดับเขตและภาคฯ อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (ยานพาหนะ 1 รายการ) วันที่ 28 ก.ย.2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 ณ ห้องประชุม รพ.สต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ประมูลขายทอดตลาดครุภัณ อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (14 รายการ) วันที่ 31 ส.ค.2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 ณ ห้องประชุม รพ.สต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ประมูลขายทอดตลาดครุภัณ อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด สสอ.หนองสองห้อง (รถยนต์) วันที่ 16 ก.ค.2563 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องประชุม สสอ.หนองสองห้อง

ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ประมูลขายทอดตลาดครุภัณ อ่านต่อ

วันที่ 1 มิ.ย.63 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ประธานการประชุม หน.ส่วนราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน โดยทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง นำเสนอสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 และ มาตรการหลัก รอง ในการป้องกันแพร่เชื้อฯ ช่วงผ่อนปรนระยะที่ 3 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.63 เป็นต้นไป

วันที่ 1 มิ.ย.63 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอ อ่านต่อ