วันที่ 29 ตุลาคม 2564 : สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง เยี่ยมเสริมพลังหน่วยฉีดวัคซีนเชิงรุก 3 แห่ง

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 : นายสุชาติ ผาบสิมมา สา อ่านต่อ

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ละคณะกรรมการศึกษาสถานศึกษาพื้นฐานโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา คณะผู้บริหารโรงเรียน ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 : นายสุชาติ ผาบสิมมา สา อ่านต่อ

ทีม SRRT CUP หนองสองห้อง และ อสม.ม.16 ต.หนองสองห้อง ออกปฏิบัติงานตามหนังสือขอความร่วมมือจากสัสดีอำเภอหนองสองห้อง เพื่อตรวจ ATK ทหารกองเกินที่จะถูกเรียกเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2/2564 รอบที่ 1

ทีม SRRT CUP หนองสองห้อง และ อสม.ม.16 ต.หนองส อ่านต่อ

วันที่ 24 กันยายน 2564 : รพ.สต.ในเครือข่าย ให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19แก่ประชาชนเนื่องใน “วันมหิดล”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย

วันที่ 24 กันยายน 2564 : รพ.สต.ในเครือข่าย ให อ่านต่อ

เชิญชวนร่วม “ก้าวท้าใจ Season3 พิชิต 100 วัน 100 กม.”โครงการ อสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง นายอำเภอชวนออกกำลังกาย” : วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 06.00 น. ณ สวนสาธารณะหนองหูลิง เทศบาลตำบลหนองสองห้อง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองสองห้อง : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม To Be Number One อำเภอหนองสองห้อง ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยา อ่านต่อ

วันที่ 15 ม.ค.2564 : สาธารณสุขอำเภอ ร่วมกับส่วนราชการออกรณรงค์ ปชส.การใช้ App “หมอชนะ” และ Scan QR Code รายงานตัวเมื่อเข้ามาพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 15 มกราคม 2564 : เวลา 10.30 น.-12.30 น อ่านต่อ

เอกสารรูปเล่ม ประกวด อสม.ดีเด่นระดับเขต และภาค : สาขาสุขภาพจิตชุมชน อสม.กาญจนา แก้วจำปา วันที่ 11 ม.ค.64 ณ สสม.ขก

เอกสารรูปเล่ม ประกวด อสม.ดีเด่นระดับเขต และภา อ่านต่อ

นำเสนอผลงาน ประกวด อสม.ดีเด่น ระดับเขตและภาคฯ : สาขาสุขภาพจิตชุมชน อสม.กาญจนา แก้วจำปา วันที่ 11 ม.ค.64 ณ สสม.ขก

นำเสนอผลงาน ประกวด อสม.ดีเด่น ระดับเขตและภาคฯ อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (ยานพาหนะ 1 รายการ) วันที่ 28 ก.ย.2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 ณ ห้องประชุม รพ.สต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ประกาศจังหวัดขอนแก่น : ประมูลขายทอดตลาดครุภัณ อ่านต่อ