21 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้องและเครือข่ายสุขภาพ ร่วมกับอำเภอหนองสองห้องร่วมรับบริจาคโลหิต

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้องและเครือข่าย อ่านต่อ

8 กุมภาพันธ์ 2566สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ร่วมประชุมปรึกษารือและแนวทางการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง นำโดยนายบุุ อ่านต่อ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้องร่วมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง นำโดยท่านสา อ่านต่อ

วันที่ 22 มีนาคม 2565 : รพ.สต.หนองเม็ก เป็นตัวแทน รพ.สต. ประเมิน Green&Clean จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 22 มีนาคม 2565 : รพ.สต.หนองเม็ก เป็นตั อ่านต่อ

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 : สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจเยี่ยมเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานด่านชุมชน ณ จุดบริการ อบต.ตะกั่วป่า

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายสุชาต อ่านต่อ

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 : CUP หนองสองห้อง, สสอ.หนองสองห้อง,อสม.ดีเด่นระดับเขต7 รับรางวัล ผลงานดีเด่นปีงบประมาณ 2564

  วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นำโดย พญ.สุมาลี อ่านต่อ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 : โดยการนำแพทย์หญิงสุมาลี วนาทรัพย์ดำรง ผอ.รพ.หนองสองห้อง พร้อมด้วย นายบุญเลิศ นิลละออง ผช.สสอ.หนองสองห้อง ออกตรวจประเมินตามมาตการความปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID-Free-Setting ร้านอาหาร 3 แห่ง, ห้างสรรพสินค้า 1 แห่ง, โรงแรม 1 แห่ง, ร้านเสริมสวย 6 แห่ง, ตลาดสด 1 แห่ง,โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบร้านค้าต่างๆ เป็นอย่างดียิ่ง และพร้อมพัฒนาปรับปรุงส่วนขาดให้ได้ตามเกณฑ์ฯ Environment Personnel Customer เพื่อควบคุม ป้องการการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 : โดยการนำแพทย์หญิงส อ่านต่อ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 : ดีเดย์ 11-11 วันที่ 11 เดือน 11 เครือข่ายบริการสุขภาพ CUP หนองสองห้อง โดยการอำนวยการ พญ.สุมาลี วนาทรัพย์ดำรง ผอ.รพ.หนองสองห้อง นายสุขาติ ผาบสิมมา สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง จัดให้มีหน่วยบริการฉีดวัคซีน Covid-19เชิงรุก รพ.สต.โนนแต้, รพ.สต.ดงเค็ง, วัดรัตนนิมิตร และวัดนิเวศวิทยาราม ต.หนองสองห้อง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 : ดีเดย์ 11-11 วันที อ่านต่อ